Hotels Saint Brieuc

Odkryjcie piaszczyste plaże Zatoki Saint-Brieuc, to spotkanie z dziewiczą naturą i fascynującymi śladami bretońskiej historii!

Francuskie miasto Saint Brieuc usytuowane jest w gościnnej Bretanii, na wybrzeżach Armoniaku (des Côtes d'Armor). Miasto jest pełne wiekowych, celtyckich zabudowań, spokojnych portów rybackich oraz deptaków, po których można spacerować, odkrywając urokliwe zakątki. Miasto posiada bogatą ofertę architektoniczną, bowiem znajdują się tu liczne domy szachulcowe, średniowieczne hoteliki, barokowy dwór oraz XIX-wieczne, stylowe hale.

Saint Brieuc założone zostało przez św. Brioka, jednego z siedmiu bretońskich świętych, pierwszych założycieli biskupstw w Bretanii. Byli to: św. Briok, założyciel St-Brieuc, św. Tugdual, twórca Tréguier, św. Pol Aurelien, fundator St-Pol-de-Léon, św. Korenty ojciec Quimper, św. Patern, biskup Vannes, św. Samson, inicjator Dol-de-Bretagne oraz św. Malo, fundator St-Malo. Pielgrzymka tych świętych po Bretanii miała na celu ewangelizację pogańskich Celtów, w tym celu zakładane zostały liczne opactwa, które z czasem zyskiwały coraz więcej zwolenników i zaludniały się tworząc osady. W średniowieczu, wiele najazdów normańskich oraz wojny religijne spustoszyły miasto. Dzisiejszym świadkiem tych wydarzeń są zachowane do dziś, ruiny Wieży Cesson (Tour de Cesson). A obecny herb Saint-Brieuc nadal reprezentuje mitologiczne stworzenie gryf: pół-orzeł, pół-lew, który ma symbolizować waleczność mieszkańców. Aktualnie miasto zajmuje się głównie rybołówstwem, przemysłem spożywczym oraz turystyką.

Nieopodal tego uroczego miasta znajdują się megality z epoki celtyckich druidów z III wieku p.n.e., Ploufragan oraz pole Péran w Plédran z czasów Wikingów. Niezapomniane wrażenia gwarantowane!