Hotels Chalon Sur Saone

Przyjedź do Chalon-sur-Saône i zwiedź jej zachwycającą Starówkę z domami z muru pruskiego!

Chalon-sur-Saône po raz pierwszy wspomniane zostało w dziele Wojny Galijskie Juliusza Cezara. Niestety nie zachowały się pozostałości z rzymskiej przeszłości miasta. Wiadomo jedynie, że leżało ono na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, były tu magazyny zboża oraz ważny port rzeczny. W średniowieczu Chalon było stolicą niepodległego królestwa Burgundii. Odbywały się tutaj targi. W 732 roku miasto zostało zniszczone przez Saracenów i odbudowane przez Karola Wielkiego pół wieku później. W 1090 roku rozpoczęto budowę katedry świętego Wincentego. W XV wieku zostaje włączone do korony francuskiej. Podczas Wojen Religijnych Chalon było miastem warownym, posiadającym własną cytadelę.

Dzięki swemu położeniu niedaleko Genewy miasto podlegało wpływom Reformacji. W epoce renesansu rodzi się bogate mieszczaństwo. W XVII wieku powstało wiele pięknych budowli, które zdobią miasto po dziś dzień. W XVIII wieku ukończono budowę kanału Centralnego, który stał się dla miasta prawdziwym atutem gospodarczym. W XIX wieku Chalon stało się centrum przemysłowym ze stocznią oraz z licznymi fabrykami produkującymi urządzenia mechaniczne. Rozwinął się również przemysł metalurgiczny. Powstała huta szkła. Podczas II wojny światowej miasto znalazło się na linii demarkacyjnej, na rzece Saonie była granica pomiędzy strefą wolną i okupowaną. W mieście aktywnie działał ruch oporu, wiele ulic nosi nazwy jego bohaterów. Obecnie turystyka jest ważną gałęzią gospodarczą.