Hotels Epinal

Przyjedź do Epinal - miasta z bazyliką świętego Maurycego z XI wieku, gdzie przechowywane są relikwie trzech świętych!

Epinal jest miastem leżącym w Lotaryngii, nad rzeką Mozelą, w pobliżu granicy z Belgią i Luksemburgiem. Założone zostało w X wieku, kiedy to wybudowano tu zamek i klasztor. Mniszki benedyktynki z klasztoru otrzymały w darze od biskupa Metzu relikwie świętego Goerikusa, które zaczęły przyciągać licznych pielgrzymów. Miasto należało do biskupów Metzu aż do połowy XV wieku. Od roku 1466 przeszło we władanie Księstwa Lotaryngii i cieszyło się znaczną autonomią. W tamtym czasie mieszkańcy zajmowali się wytwarzaniem tkanin. Produkowano również papier używając do tego celu młynów na Mozeli. Rozwijał się także handel. Miasto posiadało mury obronne.

Sytuacja zmieniła się na gorsze po przejęciu rządów w Lotaryngii przez księcia Karola IV, który zawierał niekorzystne sojusze i doprowadził w 1633 roku do zbrojnego konfliktu z Francją. Karol IV został zmuszony do schronienia się w Besançon, ale nie zrezygnował z odzyskania Epinal. Starcia w mieście trwały do 1661 roku. Miasto zostało bardzo zniszczone, ale książę je tymczasowo odzyskał. Ostatecznie w 1670 roku zdobyli je Francuzi i zmusili do zapłaty ogromnych odszkodowań oraz do zburzenia na własny koszt zamku i fortyfikacji. Wojnę z Niemcami w 1870 roku Francja przegrała i straciła m.in. Alzację, jednak dla Epinal oznaczało to wzrost znaczenia i rozwój. Miasto nie poniosło wielkich strat podczas obu wojen światowych XX wieku.