Hotels Castres

Przyjedź do Castres i zobacz "małą Wenecję" - średniowieczne pracownie rzemieślników w nadrzecznych podziemiach!

Teren dzisiejszego miasta Castres był zamieszkały już w epoce żelaza, ale miasto powstało dopiero w VII wieku, wraz z powstaniem tutaj opactwa benedyktyńskiego. Mnisi sprowadzili tu relikwię świętego Wincentego z Saragossy, dla których w IX wieku wybudowano bazylikę. Został tam także wybudowany klasztor. Wokół rozwinęło się miasto, które wkrótce stało się ważnym przystankiem na drodze pielgrzymek do Santiago de Compostela. Od 1317 do 1790 roku miasto było siedzibą biskupstwa. Podczas Wojen Religijnych Castres zostało wyposażone w fortyfikacje, aby zamieszkujący je hugenoci mogli się skutecznie bronić. W XVI wieku miasto stało się niezależną republiką i jednym z największych miast protestanckich południowej Francji.

Pokój, który nastąpił po Wojnach Religijnych oznaczał dla miasta początek ery prosperity. Rozkwitał handel oraz rzemiosło, obejmujące w szczególności futrzarstwo, skóry oraz wełnę. Równocześnie rozwijała się kultura: w 1648 roku powołano do życia Akademię. Wybudowano też nową katedrę. Jednakże zróżnicowanie wyznaniowe mieszkańców nadal sprawiało trudności. Pomimo to w XIX wieku rozwój miasta znacznie przyspieszył. Na masową skalę rozwijał się przemysł tekstylny, produkowano już nie tylko dobra luksusowe, ale i masowe. Wytwarzano wyroby z fajansu i powstały zakłady produkujące maszyny. Dzięki temu podczas I wojny światowej Castres mogło zostać ważnym arsenałem. Podczas II wojny światowej miasto było pod okupacją, wyzwolone zostało przez Ruch Oporu w 1944 roku.