Hotels Chambery

Przyjedź do Chambéry,  podalpejskiej miejscowości i zobacz jedną z najpiękniejszych Starówek we Francji!

Chambéry jest stolicą departamentu Sabaudia, leżącą w połowie drogi pomiędzy Grenoble a Annecy. Na terenie dzisiejszego miasta osadnictwo istniało już 4000 lat p.n.e. W czasach celtyckich była tu osada, a w czasach rzymskich zyskała ona na znaczeniu z powodu swego położenia przy głównych szlakach handlowych swej epoki, jak trasa do Lyonu czy do Turynu. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z XI wieku, lecz znaczenia nabrało ono dopiero w XIII wieku, kiedy osiedlili się tutaj książęta Sabaudii. W XV wieku Chambéry było stolicą niepodległego państwa. Pojawiła się coraz zamożniejsza szlachta korzystająca z prestiżowych instytucji miasta i zgromadzona wokół książęcego dworu.

W mieście powstały okazałe rezydencje szlacheckie. Sabaudia była wielokrotnie najeżdżana przez Francuzów. W 1792 roku, w trakcie Rewolucji Francuskiej, miał miejsce piąty z kolei atak. W XVII i XVIII wieku region był na zmianę niepodległy lub zależny od Francji. XIX wiek oznaczał dla miasta dynamiczny rozwój i powstanie wielu pięknych budowli, w tym teatru, oraz ostateczne przyłączenie go do Francji, co zatwierdzono w plebiscycie, przeprowadzonym w 1860 roku. W XX wieku miasto nadal się rozrastało i powstały nowe dzielnice. Podczas II wojny światowej, w maju 1944 roku, miasto zostało zbombardowanie. Zniszczeniu uległo około 300 budynków. Przez kolejnych 20 lat trwała odbudowa centrum.