Szybki dostęp do internetu

Dla Państwa przyjemności, w wielu naszych hotelach, oferujemy nieograniczony dostęp do bezpłatnego szybkiego połączenia Wifi+ lub bardzo szybkiego połączenia Wifi ++ !

W naszych hotelach wyposażonych w sieć Wifi+ oferujemy bezpłatne szybkie połączenie umożliwiające:

      + Swobodną nawigację w sieci

      + Rozmowy i komunikację za pośrednictwem połączeń audio-wideo

      + Oglądanie filmów i Państwa ulubionych programów w technologii streaming 

W naszych hotelach wyposażonych w sieć Wifi++ oferujemy bezpłatne bardzo szybkie połączenie umożliwiające:

      + Swobodną nawigację z bardzo dużą prędkością

      + Rozmowy i komunikację za pośrednictwem połączeń audio-wideo

      + Oglądanie filmów i Państwa ulubionych programów w technologii streaming

      + Szybkie ściąganie filmów i ich oglądanie w technologii HD 

 

Dzięki naszemu bezpłatnemu i nieograniczonemu połączeniu Wifi, możecie pozostać w kontakcie z Waszymi bliskimi lub sfinalizować sprawy zawodowe!

 

Hotele oferujące powyższe usługi są oznaczone następującymi symbolami